Hà Nội, ngày 19-08-2022

Đổi mới trong công tác dân vận chính quyền

12/06/2022 07:23 | 0

(HNM) - Thời gian qua, với phương châm tăng cường hiệu lực, hiệu quả, công khai, minh bạch, dân chủ, thân thiện và gần dân, công tác dân vận chính quyền ở quận Đống Đa đã có nhiều đổi mới, đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa” của UBND quận Đống Đa. Ảnh: Nguyệt Ánh

Từ đầu năm 2022 đến nay, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của quận Đống Đa đã tiếp nhận 3.943 hồ sơ, giải quyết và trả kết quả đúng quy định; 100% hồ sơ được cập nhật, xử lý trên hệ thống thông tin “một cửa” điện tử... Đối với cấp phường của quận, đã tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả 49.176 hồ sơ; 21/21 phường triển khai thực hiện tiếp nhận, xử lý hồ sơ trên hệ thống thông tin “một cửa” điện tử.

Trưởng phòng Nội vụ quận Đống Đa Vũ Trà Vinh cho biết, kết quả chỉ số cải cách hành chính của quận Đống Đa năm 2021 được thành phố đánh giá cao, xếp thứ 4/30 quận, huyện, thị xã. Mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân được nâng lên, góp phần cải thiện hình ảnh chính quyền thân thiện của dân, do dân và vì dân.

Là quận có mật độ dân số đông, nhưng các công trình xây dựng trên địa bàn Đống Đa chủ yếu có quy mô, diện tích nhỏ, được hình thành trong quá trình đô thị hóa. Do đó, để triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong công tác quản lý trật tự xây dựng có hiệu quả, Phòng Quản lý đô thị quận đã tham mưu UBND quận Đống Đa giao các phòng, ban tổ chức rà soát, thông báo công khai các quy định, thủ tục hồ sơ tại bộ phận “một cửa” của UBND quận và 21 phường.

Mặt khác, quận mời các tổ chức, hộ gia đình thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng dự án: Hồ Linh Quang, đường Vành đai 2, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài để công khai, hướng dẫn các thủ tục, quy trình trong công tác cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng; phân công cán bộ hướng dẫn thụ lý hồ sơ của tổ chức, hộ gia đình bảo đảm công khai, minh bạch về quy hoạch và những quyền lợi chính đáng của người dân. Từ đó, tạo được sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở.

Xác định công tác cán bộ là yếu tố quan trọng trong công tác dân vận, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Phương Liên (quận Đống Đa) thường xuyên quan tâm, củng cố, kiện toàn, phân công cán bộ, đảng viên làm công tác dân vận là những người có phẩm chất, năng lực, tâm huyết trách nhiệm, sâu sát cơ sở.

“Do làm tốt công tác dân vận, 6 tháng đầu năm 2022, phường đã cơ bản hoàn thành các quỹ do nhân dân đóng góp. Không chỉ có vậy, UBND phường còn nâng cao đạo đức công vụ, văn hóa công sở, thực hiện tốt hai Bộ quy tắc ứng xử của thành phố; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý cán bộ, công chức quan liêu, sách nhiễu, hách dịch, cửa quyền, năng lực, phẩm chất kém; thực hiện thường xuyên công tác tiếp công dân, đối thoại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân”, Bí thư Đảng ủy phường Phương Liên Đinh Nguyên Mạnh chia sẻ.

Trưởng ban Dân vận Quận ủy Đống Đa Nguyễn Thị Minh Hiền cho biết, nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận, cấp ủy, chính quyền quận đã có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cơ sở, UBND các phường tham mưu triển khai thực hiện nghiêm túc công tác dân vận chính quyền nói riêng, công tác dân vận nói chung. Ngoài việc tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế, công tác an sinh xã hội được quận Đống Đa quan tâm, thực hiện đồng bộ, tạo điều kiện để người dân hưởng thụ nhiều hơn về văn hóa, y tế, giáo dục. Đặc biệt, việc tổ chức đối thoại định kỳ đã được quận thực hiện nền nếp ở cả hai cấp… Qua đó, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường cho biết, thời gian tới, quận sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền; quán triệt phương châm cả hệ thống chính trị làm công tác dân vận; tập trung công tác cải cách hành chính và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện tốt yêu cầu của người dân. Đồng thời, giao Ban Dân vận Quận ủy tiếp tục tham mưu cho Quận ủy ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực tốt nhiệm vụ trên…

Dương Linh
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /