Hà Nội, ngày 25-09-2022

Quận ủy Ba Đình quán triệt các kết luận, quy định về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

01/04/2022 09:10 | 0

(NSHN) - Sáng 1-4, Quận ủy Ba Đình tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Tại hội nghị, PGS.TS Nguyễn Viết Thông, nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương đã trình bày những điểm mới của Kết luận số 21-KL/TƯ ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa”; quy định về những điều đảng viên không được làm.

Hội nghị cũng nghe Bí thư Quận ủy Ba Đình Hoàng Minh Dũng Tiến quán triệt, triển khai các kế hoạch của Quận ủy về thực hiện Kết luận số 21-KL/TƯ; nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Bí thư Quận ủy Ba Đình cũng quán triệt quan điểm chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy về công tác rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ hiện tại, xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ kế tiếp đối với chức danh lãnh đạo cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức hội khác; việc thực hiện Quy định số 58-QĐ/TƯ ngày 8-2-2022 của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”...

Mai Hữu
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /