Hà Nội, ngày 30-11-2021

Quận Hai Bà Trưng: 9 tháng năm 2021, thu ngân sách hơn 9.111 tỷ đồng

22/10/2021 12:53 | 0

(NSHN) - Sáng 22-10, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hai Bà Trưng khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Hội nghị lần thứ mười, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng 9 tháng năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021; thảo luận, cho ý kiến dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy định về quản lý cán bộ, phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

9 tháng qua, quận Hai Bà Trưng đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của quận, đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận 9 tháng năm 2021 là hơn 9.111 tỷ đồng, đạt 87,5% so với dự toán. Đến nay, quận đã tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho 210.616/214.399 người từ 18 tuổi trở lên, đạt 98%. Ngoài ra, quận đã thực hiện 30.446 mũi tiêm cho người lao động làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận. Bên cạnh đó, công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, an sinh - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực.

Trong công tác xây dựng Đảng, 9 tháng năm 2021, quận Hai Bà Trưng đã ban hành quyết định kết nạp 186/240 (đạt 77,5%) quần chúng ưu tú vào Đảng. Ban Thường vụ Quận ủy đã thực hiện và ban hành kết luận giải quyết tố cáo đối với 1 tổ chức Đảng; chỉ đạo và ban hành 2 kết luận kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đối với Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy hai phường Nguyễn Du và Minh Khai.

Từ nay đến cuối năm 2021, quận Hai Bà Trưng coi công tác phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ quan trọng, ưu tiên hàng đầu; đồng thời, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh; phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội được giao. Quận cũng đặt mục tiêu thực hiện tốt công tác đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên, kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2021…

Phong Thu
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /