Hà Nội, ngày 08-12-2021

Huyện Quốc Oai bàn giao quy hoạch chi tiết 3 cụm công nghiệp làng nghề

08/10/2021 18:27 | 0

(NSHN) - Chiều 8-10, UBND huyện Quốc Oai tổ chức công bố và bàn giao quy hoạch chi tiết các cụm công nghiệp làng nghề có tỷ lệ 1/500 trên địa bàn các xã: Ngọc Liệp, Nghĩa Hương, Tân Hòa. 

Bàn giao hồ sơ quy hoạch Cụm công nghiệp làng nghề Ngọc Liệp (phần mở rộng).

Cụm công nghiệp Ngọc Liệp (phần mở rộng), có quy mô 9,7ha, được UBND thành phố ban hành tại Quyết định số 2730/QĐ-UBND ngày 26-6-2020. Chủ đầu tư đã phối hợp với các sở, ngành và UBND huyện Quốc Oai tiến hành cấp xong chỉ giới đường đỏ; hoàn thành việc thỏa thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật. 

Cụm công nghiệp làng nghề Tân Hòa có quy mô 12,9ha, được thành lập theo Quyết định số 5699/QĐ-UBND ngày 11-10-2019 của UBND thành phố và giao Công ty cổ phần tập đoàn Minh Dương làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Đến nay, chủ đầu tư đã hoàn thành việc xin cấp chỉ giới đường đỏ và các hướng tuyến hạ tầng kỹ thuật.

Tương tự, Cụm công nghiệp làng nghề Nghĩa Hương có quy mô 10,7ha cũng đã được UBND huyện Quốc Oai phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500. 

Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Phạm Quang Tuấn cho biết, việc xây dựng các cụm công nghiệp làng nghề trên địa bàn nhằm tạo quỹ đất di chuyển các cơ sở sản xuất hiện có ra khỏi khu vực dân cư, đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất của làng nghề và cải thiện môi trường; đồng thời, thu hút lao động địa phương và vốn đầu tư của các thành phần kinh tế, tạo điều kiện cho việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế tại các xã có cụm công nghiệp cũng như của huyện Quốc Oai.

Hoàng Sơn
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /