Hà Nội, ngày 30-11-2021

Kỳ họp thứ hai, HĐND huyện Thanh Trì khóa XX thông qua 9 nghị quyết

24/09/2021 21:13 | 0

(NSHN) - Ngày 24-9, HĐND huyện Thanh Trì khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ hai. Trong báo cáo 9 tháng của UBND huyện cho biết: Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, ngay từ đầu năm, huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị triển khai các giải pháp điều hành thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và tập trung các nguồn lực, phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 đề ra.

Quang cảnh kỳ họp thứ hai, HĐND huyện Thanh Trì.

Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt trên 8.911 tỷ đồng, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 1.387,8 tỷ đồng, đạt 80% dự toán thành phố giao, đạt 80,4% dự toán HĐND huyện giao, tăng 9,2% so với cùng kỳ, trong đó, 3/10 chỉ tiêu thu hoàn thành vượt dự toán giao. Tổng chi ngân sách huyện ước thực hiện 889,7 tỷ đồng, đạt 50,3% dự toán giao đầu năm, 50,4% dự toán sau điều chỉnh.

Về công tác đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng, quy hoạch đô thị, năm 2021, tổng kế hoạch vốn đầu tư công trên địa bàn huyện được giao là 850,5 tỷ đồng, phân bổ cho 81 dự án, ước thực hiện 9 tháng năm 2021 là 343,1 tỷ đồng, đạt 39,2% dự toán. Huyện đã bàn giao đưa vào sử dụng 43 công trình, tiếp tục thi công 32 công trình...

Cũng tại kỳ họp này, HĐND huyện đã tập trung trí tuệ xem xét, nghiên cứu thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng; thu - chi ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021... Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình của UBND huyện và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND huyện, HĐND huyện đã thông qua 9 nghị quyết, trong đó có 3 Nghị quyết chung và 6 Nghị quyết chuyên đề.

Trong nội dung làm việc, các đại biểu HĐND huyện Thanh Trì đã ủng hộ chương trình "Sóng và máy tính cho em" được 16 triệu đồng nhằm hỗ trợ học sinh khó khăn không có phương tiện học tập trực tuyến.

Ngọc Quỳnh
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /