Hà Nội, ngày 23-10-2021

Phát huy vai trò hợp tác xã trong xây dựng nông thôn mới

24/09/2021 07:16 | 0

(HNM) - Huyện Thường Tín xác định "tổ chức sản xuất" là tiêu chí quan trọng trong 19 tiêu chí để thực hiện thành công xây dựng nông thôn mới và là tiền đề để hoàn thành tiêu chí về thu nhập, chỉ tiêu về hộ nghèo, nâng cao đời sống nhân dân...

Do vậy, từ khi triển khai xây dựng nông thôn mới, đến nay là nông thôn mới nâng cao, Thường Tín tập trung chỉ đạo phát triển các mô hình hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao, sản xuất theo chuỗi nhằm khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

Hợp tác xã Sản xuất và Dịch vụ nông nghiệp Thanh Hà tại xã Ninh Sở là điển hình về phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất và Dịch vụ nông nghiệp Thanh Hà Bùi Thị Thanh Hà chia sẻ, được thành lập từ năm 2018 với diện tích 1,15ha, trồng các loại rau ăn lá theo tiêu chuẩn VietGAP (trong đó có 0,8ha đã được đầu tư nhà màng, hệ thống tưới tự động), ứng dụng công nghệ cao trong bảo quản, sơ chế nông sản..., hợp tác xã có doanh thu đạt khoảng 6 tỷ đồng/năm; giai đoạn 2019-2020, hợp tác xã đã có 30 sản phẩm được xếp hạng "4 sao" trong Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Tương tự, Hợp tác xã hoa cây cảnh và dịch vụ Hồng Vân tại xã Hồng Vân là một trong những hợp tác xã điển hình về sản xuất gắn với phát triển du lịch sinh thái. Đến nay, hợp tác xã đã xây dựng thành công vùng nguyên liệu sản xuất chè chùm ngây thảo mộc, hình thành dây chuyền sơ chế, chế biến và đóng gói hiện đại. Hợp tác xã đang tạo việc làm ổn định cho 80 lao động với thu nhập bình quân 4 triệu đồng/người/tháng, sản phẩm trà chùm ngây của hợp tác xã đã được xếp hạng sản phẩm OCOP đạt “4 sao”.

Đánh giá về hoạt động của các hợp tác xã trên địa bàn huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Bùi Công Thản cho hay, để hoàn thành tiêu chí về tổ chức sản xuất cũng như tiền đề cho việc hoàn thành nhiều tiêu chí khác, Thường Tín đã triển khai quyết liệt công tác chuyển đổi mô hình hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012. Đến nay, 100% số hợp tác xã trên địa bàn chuyển đổi thành công. Sau khi chuyển đổi, các hợp tác xã không ngừng mở rộng quy mô hoạt động, đổi mới hình thức tổ chức sản xuất; thực hiện tốt các khâu dịch vụ phục vụ sản xuất như: Dịch vụ thủy lợi, làm đất, bảo vệ thực vật, dịch vụ khuyến nông; nâng cao chất lượng dịch vụ bán lẻ điện, mở rộng các dịch vụ cung ứng lao động, dịch vụ môi trường… Hiện, 100% diện tích sản xuất được cơ giới hóa trong các khâu (làm đất, thu hoạch); toàn huyện có 66 hợp tác xã, trong đó có 49 hợp tác xã nông nghiệp, 17 hợp tác xã phi nông nghiệp.

“Các hợp tác xã đang là nhân tố tích cực giúp địa phương phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, chất lượng cao. Thời gian tới, huyện tiếp tục phối hợp với sở, ngành, đơn vị tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho thành viên hợp tác xã; phối hợp củng cố đề án hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp” - Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Bùi Công Thản cho biết thêm.

Đào Huyền
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /