Hà Nội, ngày 25-09-2021

Quận ủy Hoàn Kiếm tổ chức bồi dưỡng chính trị cho giáo viên

11/09/2021 15:23 | 0

(NSHN) - Ngày 11-9, Quận ủy Hoàn Kiếm đã tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2021 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên ngành Giáo dục quận Hoàn Kiếm. Hội nghị được tổ chức trực tuyến để bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

 Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong quán triệt chuyên đề số 1 cho cán bộ quản lý và giáo viên bằng hình thức trực tuyến.

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong cho biết, việc tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị nhằm giúp cán bộ quản lý, giáo viên các cấp nắm vững những nội dung cơ bản, những quan điểm, định hướng trong các nghị quyết, chương trình công tác của quận giai đoạn 2020-2025; nâng cao nhận thức, hiểu rõ trách nhiệm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cập nhật tình hình kinh tế - xã hội của quận và những vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ để từ đó vận dụng sáng tạo, linh hoạt vào thực tiễn công tác quản lý và giảng dạy.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong đã quán triệt Chương trình số 05-CTr/QU của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXVI về “Phát triển sự nghiệp văn hóa - xã hội; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; xây dựng người Hoàn Kiếm hiện đại, thanh lịch, văn minh, phát triển toàn diện”; thông tin kết quả công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của quận 8 tháng năm 2021.

Hội nghị cũng nghe Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh quán triệt chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Hương Ly
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /