Hà Nội, ngày 14-08-2022

Nhiều giải pháp nâng cao đời sống người dân

10/09/2021 07:20 | 0

(HNM) - Hiện nay, huyện Thanh Trì tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao gắn với thực hiện Đề án đầu tư xây dựng huyện thành quận, xã thành phường để tạo diện mạo mới theo hướng đồng bộ, hiện đại, nâng cao đời sống người dân. Theo đó, các xã tập trung phát triển kinh tế, bảo đảm tự cân đối thu - chi ngân sách và cải tạo hệ thống giao thông nông thôn...

Xã Đông Mỹ (huyện Thanh Trì) phát triển nuôi trồng thủy sản, cây ăn quả theo hướng an toàn góp phần nâng cao đời sống người dân.

Giai đoạn 2021-2025, huyện Thanh Trì tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng mạnh thương mại, dịch vụ; phát triển đô thị, chú trọng đầu tư hạ tầng kỹ thuật - xã hội và xây dựng nông thôn mới nâng cao theo hướng đô thị, đồng bộ, từng bước hiện đại. Bí thư Đảng ủy xã Đông Mỹ Lê Mạnh Chiến cho biết: Năm 2014, Đông Mỹ là xã đầu tiên của huyện Thanh Trì được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, thu nhập bình quân đạt 58 triệu đồng/người/năm. Đông Mỹ đang thực hiện đề án xã trở thành phường trước năm 2025 gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao. Để nâng cao đời sống người dân, xã tập trung phát triển nuôi trồng thủy sản, trồng cây ăn quả theo hướng an toàn, ứng dụng công nghệ cao…

Phó Chủ tịch UBND xã Tứ Hiệp Nguyễn Trung Kiên cho biết, Tứ Hiệp đang đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới nâng cao song hành chuẩn bị các điều kiện phấn đấu trở thành phường vào năm 2023. Bên cạnh việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, phát triển kinh tế, xã huy động sức dân trong công tác trồng cây xanh, bảo vệ môi trường. Năm 2020, xã trồng được 850 cây sấu; 10.000m2 cây, hoa các loại; trồng bổ sung 15.000 khóm hoa chiều tím, 600 cây mai... tại các tuyến đường chính. Việc này góp phần giúp thay đổi cảnh quan của xã đồng thời đáp ứng các yêu cầu về môi trường khi chuyển từ xã lên phường.

Theo bà Nguyễn Thị Tuyết Anh, Trưởng phòng Kinh tế huyện Thanh Trì, huyện tiếp tục thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao gắn với thực hiện Đề án đầu tư xây dựng huyện thành quận, xã thành phường. Hiện, trên địa bàn huyện đã có 1 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao; 14/15 xã cơ bản hoàn thành 18/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Để hoàn thành tiêu chí còn lại trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, phấn đấu thu nhập bình quân đến năm 2025 đạt 80 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia chiếm 90%; phấn đấu hết năm 2025, toàn huyện có 10/15 xã có trường học (mầm non hoặc tiểu học) đạt chuẩn quốc gia cấp độ 2… Theo đó, huyện tập trung cơ cấu lại ngành Nông nghiệp theo hướng phát triển nông nghiệp hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao; xây dựng mô hình liên kết chuỗi, gắn với phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp Thanh Trì theo hướng bền vững để nâng cao giá trị sản xuất và thu nhập cho người dân.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Văn Hưng, huyện tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, huy động mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án xây dựng hạ tầng nông thôn; nâng cao các tiêu chí trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa; cảnh quan, môi trường… phù hợp quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo tiêu chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội Nguyễn Văn Chí cho rằng, giai đoạn 2021-2025, huyện Thanh Trì cần tiếp tục nâng cấp và xây dựng mới cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, tạo diện mạo nông thôn mới trên địa bàn huyện theo hướng đồng bộ, hiện đại; hoàn thành hệ thống giao thông nông thôn và các tuyến đường trục chính quan trọng khác. Cùng với đó, các tuyến đường trục xã và thôn cần bảo đảm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp...

Ngọc Quỳnh
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /