Hà Nội, ngày 14-08-2022

Huyện Mỹ Đức: Ký cam kết “Gia đình an toàn Covid-19” đến tất cả hộ dân

07/09/2021 19:57 | 0

(NSHN) - Theo chỉ đạo của UBND huyện Mỹ Đức, các xã, thị trấn triển khai ngay việc ký cam kết “Gia đình an toàn Covid-19” đến tất cả hộ dân. Trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện, người dân lưu thông cần mang theo giấy tùy thân, giấy cam kết có xác nhận của chính quyền địa phương. 

Một hộ dân ở xã Xuy Xá ký cam kết thực hiện “Gia đình an toàn Covid-19”.

Để bảo đảm thực hiện công tác vừa phòng, chống dịch vừa duy trì sản xuất, UBND huyện Mỹ Đức yêu cầu các xã, thị trấn chủ động đánh giá nguy cơ tình hình dịch bệnh để triển khai các biện pháp thực hiện Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ và áp dụng một số biện pháp ở mức cao hơn; chỉ đạo duy trì các chốt cần thiết bảo đảm sự thông thoáng các tuyến đường liên thôn, liên xã để phục vụ công tác sản xuất và nhu cầu đi lại, sinh hoạt của người dân, nhưng vẫn phải kiểm soát được người ngoài huyện ra, vào địa bàn xã, thị trấn.

UBND các xã, thị trấn thực hiện triển khai ngay việc ký giấy cam kết “Gia đình an toàn Covid-19” đến tất cả hộ dân để chung tay phòng dịch. Trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ, người dân lưu thông trên địa bàn huyện cần mang theo giấy tùy thân, giấy cam kết “Gia đình an toàn Covid-19" có xác nhận của chính quyền địa phương. Trên bản cam kết có mã QR và danh sách thành viên trong hộ gia đình.

Huyện tiếp tục dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu; tuyên truyền nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch và hạn chế người dân ra đường khi không thực sự cần thiết. 

B.Hân
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /