Hà Nội, ngày 25-09-2021

Cầu Giấy chú trọng thực hiện kiểm tra, giám sát trong Đảng

25/07/2021 06:49 | 0

(HNM) - Quận ủy Cầu Giấy cho biết, công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2021 của Đảng bộ quận đã được thực hiện nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả theo chương trình, kế hoạch đề ra, góp phần giữ vững nguyên tắc, kỷ cương, kỷ luật của Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Cụ thể, quận đã kiểm tra đối với 19 lượt tổ chức Đảng, 33 lượt đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 50 lượt tổ chức Đảng, 42 lượt đảng viên.

Đáng lưu ý, đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Ban Thường vụ Quận ủy Cầu Giấy thành lập 2 đoàn kiểm tra việc xây dựng, thực hiện quy chế làm việc, các chương trình, kế hoạch công tác năm 2021 và chương trình, kế hoạch công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020-2025 đối với 8 cấp ủy viên, 3 bí thư cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Quận ủy.

Qua kiểm tra, Ban Thường vụ Quận ủy đã kịp thời chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các cấp ủy rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng quy chế làm việc nhằm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng.

Hà Phong
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /