Hà Nội, ngày 14-08-2022

Hiệu quả từ nguồn vốn chính sách

21/07/2021 07:16 | 0

(HNM) - Đại dịch Covid-19 kéo dài thời gian qua đã tác động không nhỏ tới đời sống người dân huyện Thường Tín nói chung và xã Văn Tự nói riêng. Để hỗ trợ người dân xây dựng, duy trì phát triển các mô hình kinh tế, Ngân hàng Chính sách xã hội đã kịp thời hỗ trợ nguồn vốn chính sách tới các hộ, giúp các hộ vượt qua khó khăn, ổn định thu nhập.

Chị Nguyễn Thị Yến ở thôn An Lãng (xã Văn Tự) chia sẻ, năm 2019, chị được Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho vay 50 triệu đồng để mở rộng chăn nuôi nhỏ, hộ gia đình. Đến năm 2020 và 2021, gia đình tiếp tục được vay vốn. Nhờ đó, quy mô chăn nuôi của gia đình đã được mở rộng. Ngoài nuôi gà, gia đình còn nuôi thêm lợn, đạt hiệu quả kinh tế cao nên thu nhập luôn ổn định.

Tương tự, nhờ nguồn vốn chính sách gia đình, chị Doãn Thị Thoan ở xã Văn Tự đã vươn lên thoát nghèo. Theo chị Thoan, năm 2016-2017, gia đình thuộc hộ nghèo, song từ năm 2018, gia đình được Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay vốn để phát triển kinh tế. “Từ nguồn vốn 30 triệu đồng năm 2018, gia đình đã phát triển đàn gia cầm; những năm tiếp theo được hỗ trợ vốn để mở rộng mô hình vườn, ao, chuồng. Đến nay, gia đình đã thoát nghèo, có thu nhập ổn định”, chị Thoan phấn khởi nói.

Để đồng vốn đến đúng đối tượng, kịp thời, các tổ vay vốn do các hội, đoàn thể đã quản lý hiệu quả nguồn vốn. Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Văn Tự Đào Thị Ngọc Hân, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Văn Tự là một trong 3 tổ chức hội, đoàn thể của xã đứng ra ủy thác vay vốn của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, giúp hội viên phát triển kinh tế. “Hội Liên hiệp phụ nữ xã Văn Tự đang quản lý 4 tổ tiết kiệm và vay vốn với dư nợ ủy thác đạt 5 tỷ 995 triệu đồng, giúp 133 hộ vay. Từ nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi, nhiều hội viên đã mạnh dạn xây dựng, thực hiện các mô hình kinh tế, đầu tư phát triển sản xuất hiệu quả, mang lại thu nhập cao, ổn định”, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Văn Tự Đào Thị Ngọc Hân cho biết.

Đánh giá về hiệu quả từ nguồn vốn chính sách, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thường Tín Vũ Thị Thanh Hương cho biết, để hỗ trợ nguồn vốn chính sách kịp thời tới người dân, xã Văn Tự duy trì hiệu quả 10 tổ vay vốn của các hội, đoàn thể và đang thực hiện các chương trình tín dụng chính sách với tổng dư nợ hơn 13 tỷ 822 triệu đồng, tạo điều kiện cho 321 đối tượng vay vốn. Hiện có gần 1.000 hộ được tiếp cận nguồn vốn với tổng dư nợ khoảng hơn 14 tỷ đồng.

Các tổ vay vốn ủy thác qua các hội, đoàn thể của xã Văn Tự đã làm tốt công tác quản lý, phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Qua đó, giúp người dân trên địa bàn xã tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi, tập trung đầu tư xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, góp phần thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn, hướng tới mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

Đào Huyền
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /