Hà Nội, ngày 24-09-2021

Quận Hoàn Kiếm: Thu ngân sách 6 tháng đạt 59,5% dự toán năm

20/07/2021 15:21 | 0

(NSHN) - Sáng 20-7, HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XX đã tổ chức kỳ họp thứ hai để thảo luận, xem xét đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện ngân sách nhà nước trên địa bàn quận 6 tháng đầu năm; phê duyệt chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021…

6 tháng đầu năm 2021, UBND quận Hoàn Kiếm đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị kiên trì thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Kết quả, tổng doanh thu ngành thương mại, dịch vụ của quận đạt 45,48% so với kế hoạch năm, tăng 8,67% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận đạt 5.330,9 tỷ đồng, đạt 59,5% dự toán năm, tăng 37,2% so với cùng kỳ…

Quận đã tham gia tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đã xây dựng và triển khai kế hoạch thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn quận...

Kỳ họp HĐND quận diễn ra trong 2 ngày (20 và 21-7).

Hương Ly
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /