Hà Nội, ngày 11-08-2022

Quận Hai Bà Trưng: 6 tháng đầu năm 2021, tổng thu ngân sách đạt gần 6.206 tỷ đồng

16/07/2021 09:32 | 0

(NSHN) - Ngày 16-7, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hai Bà Trưng khóa XXVI tổ chức hội nghị lần thứ chín.

Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hai Bà Trưng khóa XXVI tổ chức Hội nghị lần thứ chín.

Hội nghị đã tập trung thảo luận kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021; báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của quận.

Tiếp tục thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội, trong 6 tháng đầu năm 2021, quận đã hoàn thành 122/161 nhiệm vụ theo chương trình công tác năm 2021, đạt tỷ lệ 76,25%. Đặc biệt, cả hệ thống chính trị của quận đã vào cuộc tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Mặc dù chịu nhiều tác động do dịch Covid-19, nhưng trong 6 tháng đầu năm 2021, giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ trên địa bàn đạt 39.610 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách trên địa bàn quận đạt gần 6.206 tỷ đồng, đạt 60% so với dự toán, tăng 47% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong công tác xây dựng Đảng, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy đã chỉ đạo toàn hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của trung ương, thành phố và quận, trọng tâm là công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh, phát triển kinh tế - xã hội.

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021, quận Hai Bà Trưng tập trung vận hành hiệu quả mô hình chính quyền đô thị, tăng cường hiệu lực, hiệu quả, sự đồng bộ thông suốt trong quản lý. Cùng với đó, tập trung rà soát, triển khai quyết liệt để hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu - chi ngân sách quận theo dự toán và kế hoạch năm 2021 đề ra.

Từ nay đến cuối năm 2021, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của quận tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao để hoàn thành các nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2021. Trong đó, tập trung thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 cũng như các nhiệm vụ thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn.

Đình Hiệp
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /