Hà Nội, ngày 24-10-2021

Sóc Sơn: Khen thưởng hơn 300 cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác bầu cử

11/06/2021 17:36 | 0

(NSHN) - Ngày 11-6, Ủy ban Bầu cử huyện Sóc Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Huyện Sóc Sơn khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác bầu cử.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND huyện Sóc Sơn Nguyễn Tất Thanh cho biết, thực hiện văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và thành phố Hà Nội, huyện đã quán triệt nghiêm túc và ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện bảo đảm đúng luật và tiến độ với 125 văn bản. Việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử, ấn định số đơn vị bầu cử, số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp bảo đảm đúng quy định.

Kết thúc Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba, danh sách ứng cử đại biểu HĐND huyện còn 56 người để bầu 35 đại biểu; danh sách ứng cử đại biểu HĐND xã, thị trấn còn 1.236 để bầu 724 đại biểu.

Trong ngày bầu cử, huyện đã chỉ đạo các đơn vị vừa thực hiện tốt việc tổ chức bầu cử, vừa bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19. Kết quả, ngày bầu cử 23-5-2021, toàn huyện đã có 249.134/252.939 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 98,51%.

Huyện đã bầu đủ 2 đại biểu Quốc hội; 4 đại biểu HĐND thành phố, 35 đại biểu HĐND huyện và bầu được 704/724 đại biểu HĐND xã, thị trấn; ngày 6-6, tổ chức bầu thêm được 3 đại biểu HĐND cấp xã.

Nhân dịp này, UBND huyện Sóc Sơn đã đề nghị UBND thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc cho một cá nhân và một tập thể, tặng Bằng khen cho 12 tập thể và 10 cá nhân; khen thưởng 83 tập thể và 201 cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Hoàng Văn
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /