Hà Nội, ngày 05-07-2022

Quận Hai Bà Trưng khen thưởng 34 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác

07/06/2021 11:28 | 0

(NSHN) - Sáng 7-6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và khen thưởng cuộc thi viết về “Người Hà Nội thanh lịch - văn minh” năm 2021.

Trao tặng giấy khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hai Bà Trưng cho 1 tập thể và 3 cá nhân có thành tích trong tham gia cuộc thi viết về “Người Hà Nội thanh lịch, văn minh” năm 2021.

Trong 5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp quận Hai Bà Trưng đã gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ với các phong trào thi đua, nhiệm vụ trọng tâm hằng năm. Trong đó, cán bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ quận đến cơ sở được phân công nhiệm vụ cụ thể, hằng năm đăng ký danh hiệu thi đua và hoạt động sáng tạo để cuối năm có cơ sở đánh giá, bình xét thi đua…

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp của quận cũng đã tổ chức 215 cuộc tuyên truyền, quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ với 13.872 lượt người tham dự.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận đã chủ động đưa nội dung học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình tập huấn cán bộ hằng năm.

Đặc biệt, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận đã tích cực vận động ủng hộ các quỹ đóng góp do thành phố phát động gồm: Vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo Việt Nam” được hơn 12 tỷ đồng; vận động ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt hơn 1 tỷ đồng; ủng hộ hơn 970 triệu đồng và các nhu yếu phẩm cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tại hội nghị, 18 tập thể và 16 cá nhân có nhiều thành tích trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ đã được trao tặng giấy khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hai Bà Trưng. Cùng với đó, 1 tập thể và 3 cá nhân có thành tích trong việc tham gia cuộc thi viết về “Người Hà Nội thanh lịch - văn minh” năm 2021 cũng được trao tặng giấy khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận.

Đình Hiệp
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /