Hà Nội, ngày 03-10-2022

5 sản phẩm làng nghề của Thạch Thất được công nhận nhãn hiệu tập thể

07/05/2021 07:20 | 0

(HNM) - Đến nay, huyện Thạch Thất có 10 làng được thành phố Hà Nội công nhận làng nghề truyền thống, đó là: Làng nghề cơ, kim khí Phùng Xá; làng nghề mây tre, giang đan Thái Hòa; làng nghề mây tre, giang đan Phú Hòa; làng nghề mây tre, giang đan Bình Xá; làng nghề mộc - xây dựng Canh Nậu; làng nghề mộc - xây dựng Dị Nậu; làng nghề bánh chè lam Thạch Xá; làng nghề truyền thống mộc dân dụng và làm nhà cổ Hương Ngải... Các làng nghề phát triển tạo nhiều việc làm và tăng thu nhập cho lao động địa phương. 

Các làng nghề truyền thống đều được bảo tồn và phát huy giá trị gắn với phát triển du lịch. Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã cấp công nhận nhãn hiệu tập thể cho 5 sản phẩm làng nghề gồm: Chè lam Thạch Xá; mộc Chàng Sơn; chè kho Đại Đồng; cơ, kim khí Phùng Xá; mộc, xây dựng nhà kẻ truyền xã Hương Ngải. 

Quỳnh Dung
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /