Hà Nội, ngày 07-12-2021

Long Biên đề ra chỉ tiêu bằng hoặc cao hơn chỉ tiêu trong các chương trình của Thành ủy

04/05/2021 07:06 | 0

(HNM) - Ban Chấp hành Đảng bộ quận Long Biên vừa thông qua 9 kế hoạch thực hiện 10 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy Hà Nội khóa XVII.

Trong đó, ngoài 8 kế hoạch tương ứng với 8 chương trình công tác của Thành ủy, quận xây dựng 1 kế hoạch thực hiện chung 2 chương trình của Thành ủy, gồm: Chương trình số 02-CTr/TU về “Đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và hội nhập quốc tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh và bền vững giai đoạn 2021-2025” và Chương trình số 04-CTr/TU về “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025”.

Nội dung 9 kế hoạch cụ thể hóa 10 chương trình công tác gắn với mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của quận giai đoạn 2020-2025; cụ thể hóa 12 chỉ tiêu, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội lần thứ IV Đảng bộ quận và 3 chương trình công tác trọng tâm toàn khóa của Quận ủy giai đoạn 2020-2025. Đáng chú ý, chỉ tiêu thực hiện của quận nêu trong 9 kế hoạch tối thiểu là bằng hoặc cao hơn các chỉ tiêu trong các chương trình công tác của Thành ủy.

Dự kiến trước ngày 15-5-2021, 9 kế hoạch của Quận ủy Long Biên sẽ được tuyên truyền, phổ biến để triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ quận.

Võ Lâm
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /