Hà Nội, ngày 23-10-2021

Các quận Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng chốt danh sách người ứng cử đại biểu HĐND

16/04/2021 13:27 | 0

(NSHN) - Ngày 16-4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các quận Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba tại quận Đống Đa.

Tính đến hết ngày 13-4, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Đống Đa đã nhận được 56 biên bản hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cư tri nơi cư trú đối với 59 người ứng cử đại biểu HĐND quận khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng với đó, UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các phường trên địa bàn quận đã lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm đối với 40 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, 17 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố và 42 người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Đống Đa Đỗ Trọng Nam cho biết, 59 người ứng cử đại biểu HĐND quận Đống Đa nhiệm kỳ 2021-2026 đều đạt sự tín nhiệm của cử tri. Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, tham gia ý kiến và biểu quyết nhất trí 100% thông qua danh sách chính thức đối với 56 người đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử đại biểu HĐND quận Đống Đa nhiệm kỳ 2021-2026; nhất trí danh sách 2/3 người có đơn xin rút không tham gia ứng cử đưa vào danh sách bổ sung trong trường hợp bất khả kháng khuyết người ứng cử.

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba tại quận Ba Đình.

* Cùng ngày, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Ba Đình đã báo cáo kết quả thực hiện bước 4 quy trình hiệp thương lựa chọn người ứng cử đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các phường đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với 65 người ứng cử đại biểu HĐND quận khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Từ biên bản kết quả hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Ba Đình đánh giá, 65 ứng cử viên đều đủ tiêu chuẩn để lập danh sách chính thức ứng cử đại biểu HĐND quận. Tại hội nghị, 100% đại biểu tham dự đã biểu quyết chấp thuận việc xin rút của 6 ứng cử viên; thống nhất lựa chọn, lập danh sách giới thiệu 59 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND quận Ba Đình nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba tại quận Hai Bà Trưng.

* Sáng cùng ngày, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hai Bà Trưng cũng tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND quận khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Từ ngày 26-3 đến hết ngày 11-4, việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm nơi cư trú đối với 67 người ứng cử đại biểu HĐND quận Hai Bà Trưng, trong đó có 28 người cư trú trên địa bàn và 39 người cư trú tại các quận, huyện khác, đã hoàn thành. Đối chiếu quy định của pháp luật, 67 người ứng cử đại biểu HĐND quận đều đủ tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử.

Tại hội nghị hiệp thương lần thứ ba, các đại biểu đã thảo luận, lựa chọn, lập danh sách 56 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND quận Hai Bà Trưng, nhiệm kỳ 2021-2026. 100% đại biểu đã nhất trí giới thiệu 56 người vào danh sách chính thức ứng cử đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2021-2026.

Ánh - Thành - Hiệp
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /