Hà Nội, ngày 23-10-2021

Chương Mỹ nâng cao hiệu quả hoạt động của 64 hợp tác xã nông nghiệp

16/04/2021 07:00 | 0

(HNM) - Đến nay, toàn huyện Chương Mỹ có 64 hợp tác xã nông nghiệp, trong đó, 33 hợp tác xã tổng hợp và 31 hợp tác xã chuyên ngành trồng trọt, chăn nuôi tổng hợp.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, hằng năm huyện phối hợp với Sở NN&PTNT Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã thành phố tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho thành viên hợp tác xã.

Cùng với công tác củng cố tổ chức hoạt động theo Luật Hợp tác xã 2012, các hợp tác xã đã phối hợp với các xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức cho các thành viên thực hiện hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới. Những năm qua, các hợp tác xã đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện dồn điền đổi thửa.

Nhiều xã có 100% thành viên hợp tác xã tham gia thực hiện dồn điền đổi thửa, đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, góp phần thực hiện tiêu chí số 1 về quy hoạch và tiêu chí số 13 về phát triển các hình thức sản xuất trong bộ Tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Quỳnh Dung
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /