Hà Nội, ngày 23-10-2021

Quỹ Vì người nghèo của Sơn Tây đạt hơn 7,5 tỷ đồng

16/04/2021 06:57 | 0

(HNM) - Trong 5 năm (2016-2021), thị xã Sơn Tây đã tập trung duy trì tốt các mô hình điểm tại 15 xã, phường và các khu dân cư.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Sơn Tây cho biết, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”... trong 5 năm (2016-2021), toàn thị xã tập trung duy trì tốt các mô hình điểm về “Tự quản bảo vệ môi trường”, “Giúp nhau phát triển kinh tế”, “Tuyến phố văn minh đô thị”… tại 15 xã, phường và các khu dân cư.

Hiện, toàn thị xã có 15 tuyến đường kiểu mẫu bảo đảm tiêu chí “sáng, xanh, sạch, đẹp”; xây dựng Quỹ Vì người nghèo các cấp đạt hơn 7,5 tỷ đồng; triển khai đồng bộ nhiều giải pháp giúp các hộ thoát nghèo như hỗ trợ xây mới, sửa chữa 174 nhà, hỗ trợ cho 274 hộ vay vốn ưu đãi phát triển sản xuất...

Nhờ vậy, đến nay, toàn thị xã chỉ còn 75 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 0,2%); xã Kim Sơn đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao...

Ánh Dương
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /