Hà Nội, ngày 23-10-2021

Quận Cầu Giấy tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy

13/04/2021 13:29 | 0

(NSHN) - Ngày 13-4, Quận ủy Cầu Giấy tổ chức Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Quang cảnh hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị quý I-2021 của quận Cầu Giấy có nhiều chuyển biến rõ nét. Thu ngân sách của quận đạt hơn 2.040 tỷ đồng, đạt 29,8% dự toán và bằng 116,8% so với cùng kỳ năm 2020; chi ngân sách đạt 214,8/1.835,8 tỷ đồng, bảo đảm đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của quận. Bên cạnh thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, quận đã tập trung chỉ đạo sâu sát các phòng, ban, ngành thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021… Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng có nhiều chuyển biến tích cực, việc sinh hoạt chi bộ cơ bản đi vào nền nếp. Quận cũng tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026…

Về nhiệm vụ trọng tâm trong quý II, hội nghị thống nhất sẽ tăng cường các giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn quận. Tiếp tục rà soát, xây dựng nguồn thu ổn định, thực hiện các biện pháp để hoàn thành cao nhất chỉ tiêu thu ngân sách năm 2021, thực hiện chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, kịp thời. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp…

Quận Cầu Giấy sẽ tiếp tục chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; công tác Đảng và bồi dưỡng đảng viên. Nghiên cứu, rà soát chức năng, nhiệm vụ của các loại hình tổ chức cơ sở Đảng gắn với sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, trong đó chú trọng việc sắp xếp đối với tổ chức cơ sở Đảng có ít đảng viên, phạm vi hoạt động hẹp, có khả năng phát triển đảng viên mới...

Hà Phong
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /