Hà Nội, ngày 23-10-2021

HĐND huyện Phú Xuyên đã tiến hành 33 cuộc giám sát, khảo sát

13/04/2021 06:54 | 0

(HNM) - Nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND huyện Phú Xuyên đã tiến hành 33 cuộc khảo sát, giám sát tại các cơ quan, đơn vị và 27 xã, thị trấn về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu - chi ngân sách nhà nước…

Trong đó có nhiều cuộc giám sát chuyên đề về: Xây dựng cơ sở vật chất, quản lý thu - chi tại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu; kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính. Qua giám sát, khảo sát, các lĩnh vực trên được cơ quan quản lý nhà nước tiếp thu kiến nghị, thúc đẩy giải pháp để chỉ đạo, khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND huyện Phú Xuyên sẽ tiếp tục chú trọng hoạt động giám sát, khảo sát. Dự kiến, HĐND huyện sẽ tập trung vào các lĩnh vực: Quản lý đất đai, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư; chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; bảo đảm vệ sinh môi trường...

Vũ Thủy
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /