Hà Nội, ngày 23-10-2021

Huyện Phúc Thọ chú trọng công tác tuyên truyền hướng tới ngày bầu cử

12/04/2021 16:02 | 0

(NSHN) - Ngày 12-4, UBND huyện Phúc Thọ phối hợp với Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Phúc Thọ tổ chức hội nghị tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, luật sư Nguyễn Văn Hà - Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội đã truyền đạt một số cột mốc lịch sử về các cuộc bầu cử; quy trình bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; nhiệm vụ của các tổ chức phụ trách cuộc bầu cử…

Công tác tuyên truyền sẽ giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ về vai trò, vị trí của Quốc hội, HĐND các cấp; hiểu biết được quyền và trách nhiệm của công dân khi tham gia bầu cử; nắm bắt các quy định, quy trình, thời gian triển khai bầu cử, tích cực tham gia cuộc bầu cử, lựa chọn những người xứng đáng làm đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp.

Thời gian qua, huyện Phúc Thọ đã khẩn trương triển khai các nhiệm vụ phục vụ công tác bầu cử bảo đảm đúng quy định, quy trình.

Ủy ban Bầu cử huyện ban hành quyết định về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện Phúc Thọ nhiệm kỳ 2021-2026, gồm: 12 đơn vị bầu cử, tổng số đại biểu được bầu là 35 đại biểu.

Các xã, thị trấn của huyện đã thành lập 164 đơn vị bầu cử cấp xã; tổng số đại biểu được bầu là 550 đại biểu.

Hà Phong
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /