Hà Nội, ngày 07-07-2022

Tập huấn lập, thẩm duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy

09/04/2021 11:16 | 0

(NSHN) - Sáng 9-4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội đã tổ chức hội nghị tập huấn "Hướng dẫn lập, thẩm tra, thẩm định dự án đầu tư xây dựng và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hà Nội".

Quang cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị có hơn 500 học viên là các cán bộ, chuyên viên các sở, ngành, ban quản lý dự án chuyên ngành thuộc thành phố; lãnh đạo UBND và lãnh đạo, cán bộ có liên quan thuộc các phòng, ban của 30 quận, huyện, thị xã: Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài chính kế hoạch, Ban Quản lý dự án...

Hội nghị nhằm phổ biến các điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 (có hiệu lực từ ngày 1-1-2021); Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3-3-2021 quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9-2-2021 quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24-11-2020 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Hoàng Cao Thắng cho biết, mục tiêu trọng tâm của hội nghị nhằm giúp học viên nắm vững các quy định mới của Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 và các nghị định hướng dẫn. Từ đó, áp dụng vào thực tiễn công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của đơn vị trong công tác lập, thẩm định dự án đầu tư xây dựng và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn thành phố nhằm bảo đảm tuân thủ các quy định hiện hành. Bảo đảm tính thống nhất cho công tác thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và thiết kế, dự toán, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; từng bước đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công của UBND thành phố nói riêng, tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố nói chung...

Dạ Khánh
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /