Hà Nội, ngày 06-07-2022

Huyện Đông Anh: Tập huấn phân loại rác tại nguồn cho người dân

07/04/2021 16:52 | 0

(NSHN) - Ngày 7-4, UBND huyện Đông Anh tổ chức hội nghị “Triển khai phương án phân loại rác tại nguồn để thu gom, lưu giữ, xử lý, tái chế trên địa bàn huyện năm 2021”.

Quang cảnh hội nghị.

Từ tháng 1-2021, UBND huyện Đông Anh đã triển khai công tác này tại 3 thôn: Hà Lỗ (xã Liên Hà), Lương Quán (xã Việt Hùng), Nghĩa Vũ (xã Dục Tú). Cơ quan chức năng đã tập huấn cho người dân về phân loại rác tại nguồn; cách ủ rác hữu cơ làm phân bón, nuôi trùn quế; hỗ trợ các thôn lắp đặt sân chơi từ vật liệu tái chế; cấp phát thùng phân loại rác... 

Sau 3 tháng thực hiện, đến nay, cán bộ, công chức và nhân dân của 3 thôn đã nhận thức rõ về việc phân loại rác tại nguồn. Khối lượng rác thải phải chôn lấp giảm khoảng 83% (73% rác hữu cơ và 10% rác tái chế). Các thôn khác của 3 xã: Liên Hà, Việt Hùng, Dục Tú tiếp tục đăng ký triển khai mô hình.

Từ hiệu quả mô hình, huyện Đông Anh tiếp tục tổ chức tập huấn tại các thôn còn lại của 3 xã: Liên Hà, Việt Hùng và Dục Tú; đồng thời, tuyên truyền rộng rãi nhằm lan tỏa để tất cả người dân, tổ chức trên địa bàn huyện chung tay thực hiện phân loại, xử lý rác thải tại nguồn; triển khai việc phân loại rác tại nguồn, xử lý rác thải tại các cơ quan hành chính trên địa bàn huyện.

Hoàng Sơn
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /