Hà Nội, ngày 05-07-2022

Quận Hai Bà Trưng ước thu ngân sách đạt 3.841 tỷ đồng trong quý I-2021

07/04/2021 14:35 | 0

(NSHN) - Ngày 7-4, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hai Bà Trưng khóa XXVI tổ chức Hội nghị lần thứ bảy để thảo luận hai nội dung chính, gồm: Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 3 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng còn lại năm 2021; công tác xây dựng Đảng quý I, phương hướng, nhiệm vụ 9 tháng còn lại năm 2021.

Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hai Bà Trưng khóa XXVI.

Trong 3 tháng đầu năm nay, mặc dù chịu nhiều tác động của dịch Covid-19 nhưng tình hình kinh tế - xã hội của quận đạt nhiều kết quả tích cực, nhiều chỉ số tăng khá so với cùng kỳ. Trong đó, tổng thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện là 3.841 tỷ đồng, đạt 36,9% so với dự toán năm, tăng 24,3% so với cùng kỳ năm 2020.

Đối với công tác xây dựng Đảng, toàn quận tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành. Cùng với đó là chỉ đạo các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện chủ đề công tác năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” của thành phố.

Về nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng còn lại năm 2021, Quận ủy sẽ tập trung xây dựng các kế hoạch thực hiện 6 chương trình công tác toàn khóa và các chuyên đề, đề án thành phần; 10 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII.

Quận Hai Bà Trưng cũng chuẩn bị tốt các điều kiện, bảo đảm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đặc biệt là xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội; bảo đảm thu ngân sách và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đình Hiệp
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /