Hà Nội, ngày 06-12-2021

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ nghiêm túc, nhiều sáng kiến, sáng tạo

31/03/2021 14:41 | 0

(NSHN) - Ngày 31-3, các quận Đống Đa, Long Biên, Bắc Từ Liêm và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Kết quả cho thấy, các đơn vị, địa phương đều đã thực hiện Chỉ thị một cách nghiêm túc, nhiều sáng kiến, sáng tạo. Tại các hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đã được khen thưởng.

Bí thư Quận ủy Đống Đa Đinh Trường Thọ khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

* Tại quận Đống Đa, hội nghị sơ kết còn gắn với tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TƯ ngày 21-10-2011 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới” và 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TƯ ngày 1-12-2011 của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020”.

5 năm qua, Quận ủy Đống Đa đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới 100% tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc. Đến nay, 100% đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ quận tổ chức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên xây dựng nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chuyên đề từng năm. 100% chi, đảng bộ đã xây dựng bản đăng ký làm theo; số cán bộ, đảng viên đăng ký làm theo Bác hằng năm đạt 97,8%...

Bí thư Quận ủy Long Biên Đường Hoài Nam khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ trong 5 năm qua.

* Tại quận Long Biên, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cụ thể hóa trong các chương trình hành động của quận, mô hình sáng tạo ở các địa phương, tổ chức đoàn thể. Đặc biệt, 5 năm qua, Bí thư Quận ủy đã tiếp hơn 1.045 lượt công dân, chỉ đạo UBND quận và các đơn vị liên quan xác minh, giải quyết 313 vụ việc người dân kiến nghị.

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận và 100% người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các phường đã định kỳ đối thoại để tiếp thu, giải quyết 1.563 nội dung kiến nghị của nhân dân. Nhờ thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TƯ, quận Long Biên đã phát huy sức mạnh tổng hợp của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, liên tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, đi đầu trên nhiều lĩnh vực, nhất là về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính...

* 5 năm qua, 100% tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên quận Bắc Từ Liêm đã đăng ký các tiêu chí phấn đấu học tập, làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Quận cũng tổ chức nhiều phong trào thi đua học tập và làm theo Bác, như: Tổ dân phố xanh - sạch - đẹp - an toàn - văn minh; Công an quận nêu cao tinh thần “Vì nhân dân phục vụ, vì cuộc sống bình yên”; Ban Chỉ huy quân sự quận với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ”; Hội Cựu chiến binh với phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”…

Đại diện các tập thể có nhiều thành tích trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ được tuyên dương, khen thưởng.

* Trong khi đó, 5 năm qua, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ, các cấp công đoàn đã tổ chức 5.445 hội nghị tuyên truyền, học tập, quán triệt các nội dung của Chỉ thị và các chuyên đề hằng năm tới  550.840 lượt cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; chú trọng cụ thể hóa các nội dung, phần việc cụ thể làm theo phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, cơ quan, đơn vị....

Ánh Hà Phong Hoa
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /