Hà Nội, ngày 26-09-2021

Phúc Thọ có 77% số hộ dân được sử dụng nước sạch hợp quy chuẩn

29/03/2021 07:17 | 0

(HNM) - UBND huyện Phúc Thọ cho biết, trên địa bàn huyện hiện có 100% số hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó có khoảng 40.000 hộ (77% tổng số hộ) được sử dụng nước sạch hợp quy chuẩn.

Để bảo đảm 100% hộ dân trên địa bàn huyện Phúc Thọ được sử dụng nước sạch, UBND thành phố Hà Nội đã giao Công ty cổ phần Cấp nước Sơn Tây nghiên cứu triển khai mở rộng mạng cấp nước từ hệ thống cấp nước Sơn Tây; phối hợp với liên danh Công ty cổ phần Ao Vua và Công ty cổ phần Cấp nước, thoát nước Ba Vì kết nối nguồn cấp từ Nhà máy Nước Ba Vì (sau khi nâng công suất lên 60.000m3/ ngày - đêm); giao Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư nước sạch và môi trường Hùng Thành nghiên cứu, khảo sát và đề xuất chủ trương đầu tư dự án nước sạch tại các xã Vân Phúc, Vân Nam (huyện Phúc Thọ) với công suất 25.000m3/ngày - đêm từ nguồn nước mặt sông Hồng...

Nguyễn Mai
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /