Hà Nội, ngày 26-09-2021

Quý I, thu ngân sách trên địa bàn quận Nam Từ Liêm ước đạt gần 2.000 tỷ đồng

26/03/2021 13:32 | 0

(NSHN) - Ngày 26-3, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Nam Từ Liêm tổ chức hội nghị lần thứ chín, nhiệm kỳ 2020-2025.

 Quang cảnh hội nghị.

Trong quý I-2021, toàn Đảng bộ quận Nam Từ Liêm đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội; chủ động hỗ trợ các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, góp phần tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì vậy, các hoạt động sản xuất kinh doanh của quận tăng trưởng khá: Giá trị sản xuất chung các ngành ước đạt 11.529 tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ; thu ngân sách trên địa bàn ước đạt gần 2.000 tỷ đồng; an sinh và phúc lợi xã hội bảo đảm.

Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng của quận cũng được tăng cường, kiểm soát chặt chẽ, không phát sinh vụ việc mới. Các ngành chức năng thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của thành phố.

Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, song song quán triệt, triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, trong quý I, toàn Đảng bộ quận Nam Từ Liêm đã kết nạp được 35 đảng viên, đạt 23,33% kế hoạch thành phố giao…

9 tháng còn lại của năm 2021, cùng với thực hiện tốt các nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Nam Từ Liêm sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tập trung phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với đó, tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tổ chức phổ biến, quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố gắn với thực hiện các chương trình hành động của quận, bảo đảm thiết thực, hiệu quả…

Hiền Phương
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /