Hà Nội, ngày 26-09-2021

Huyện Quốc Oai: Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ góp phần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng

23/03/2021 11:42 | 0

(NSHN) - Ngày 23-3, Huyện ủy Quốc Oai tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

Huyện Quốc Oai khen thưởng 7 tập thể và 5 cá nhân điển hình tiên tiến thực hiện xuất sắc Chỉ thị 05-CT/TƯ giai đoạn 2016-2020.

Trong 5 năm qua, huyện Quốc Oai luôn xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị. 

Riêng năm 2020, huyện Quốc Oai mở 25 lớp học tập chuyên đề cho cán bộ, đảng viên về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”... Tỷ lệ đảng viên tham gia học tập đạt hơn 90%. 

Thông qua các đợt triển khai học tập theo Chỉ thị 05 -CT/TƯ tại các địa phương, đơn vị đã xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể, tấm gương điển hình học tập và làm theo Bác. Ngoài ra, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ, lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu được nâng lên rõ rệt.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện các nội dung Chỉ thị 05 còn thiếu sáng tạo, chưa sát với nhiệm vụ chính trị và đặc điểm riêng ở mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị; việc đánh giá kết quả, hiệu quả việc “làm theo” của cá nhân, tập thể tại một số đơn vị, cơ sở chưa được quan tâm đúng mức...

Tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Quốc Oai Nguyễn Văn Thọ đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa thiết thực, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ với việc thực hiện các Nghị quyết Trung ương và Thành ủy; tích cực phát hiện, nêu gương những cá nhân điển hình tiên tiến, cách làm hay, hiệu quả từ các hoạt động tại địa phương, cơ quan, đơn vị; lên án những hiện tượng tiêu cực, xử lý nghiêm khắc những hành vi vi phạm… 

Hoàng Sơn
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /