Hà Nội, ngày 22-10-2021

Huyện Phúc Thọ phát động phong trào thi đua năm 2021

15/03/2021 17:28 | 0

(NSHN) - Ngày 15-3, UBND huyện Phúc Thọ tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Trao Cờ "Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua" năm 2020 cho các tập thể có nhiều thành tích trong thực hiện các phong trào thi đua.

Năm 2020, công tác thi đua - khen thưởng trên địa bàn huyện Phúc Thọ được đẩy mạnh, tạo không khí thi đua sôi nổi trong các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội đề ra. Trong nông nghiệp, huyện đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi được 128ha, đạt 100% kế hoạch. Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 2.350,5 tỷ đồng, tăng 3,58% so với cùng kỳ. Công tác quản lý đô thị, xây dựng cơ bản, tài nguyên - môi trường, quản lý đất đai được tăng cường; công tác phòng, chống dịch Covid-19 được tập trung chỉ đạo với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, bảo đảm thực hiện “mục tiêu kép” kiểm soát tốt dịch bệnh, duy trì kinh tế tăng trưởng.

Năm 2021, huyện Phúc Thọ phát động phong trào thi đua đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động với nội dung chủ yếu: Thi đua thực hiện hiệu quả "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế; thi đua tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; mở rộng các vùng sản xuất chuyên canh, mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái, phát triển các chuỗi liên kết; thực hiện hiệu quả Chương trình Mỗi xã một sản phẩm.

Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân trên địa bàn huyện Phúc Thọ đã được UBND thành phố và huyện khen thưởng do có nhiều thành tích trong thực hiện các phong trào thi đua.

Nguyễn Mai
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /