Hà Nội, ngày 25-09-2021

Cầu Giấy: Dành 30% thời gian các kỳ họp HĐND để chất vấn và trả lời chất vấn

12/03/2021 17:39 | 0

(NSHN) - Chiều 12-3, HĐND quận Cầu Giấy khóa V đã tổ chức kỳ họp thứ mười tám, kỳ họp cuối nhiệm kỳ 2016-2021 nhằm tổng kết hoạt động trong cả nhiệm kỳ và quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Quang cảnh kỳ họp.

Từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay, HĐND quận Cầu Giấy đã ban hành 32 nghị quyết thường kỳ, 87 nghị quyết chuyên đề là căn cứ, cơ sở pháp lý để UBND quận thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng hằng năm và kịp thời giải quyết các nhiệm vụ phát sinh.

Tại mỗi kỳ họp, thời gian dành cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn thường chiếm khoảng 30% thời gian diễn ra kỳ họp. Các đại biểu đã thể hiện thái độ, trách nhiệm, không né tránh vấn đề nóng, nhạy cảm, nhất là về quản lý đô thị, công tác phòng cháy, chữa cháy tại các chung cư, quản lý chợ cóc, chợ tạm…

Cũng từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND, các ban HĐND, tổ đại biểu HĐND quận đã thực hiện 52 cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề theo hướng tinh gọn, chất lượng gắn với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trên địa bàn. 

Cũng tại kỳ họp, HĐND quận đã xem xét các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của UBND quận, Tòa án nhân dân quận, Viện Kiểm sát nhân dân quận, báo cáo tổng kết của các ban HĐND quận, kết quả thực hiện chương trình giám sát của HĐND quận năm 2020.

HĐND quận Cầu Giấy cũng đã thảo luận và thông qua Tờ trình về điều chỉnh nguồn vốn đầu tư công năm 2021; Tờ trình về bổ sung danh mục dự án từ nguồn kết dư ngân sách quận năm 2020; Tờ trình về phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

Hà Phong
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /