Hà Nội, ngày 25-09-2021

Hà Đông: Bàn giao 497 danh mục cơ sở về phòng cháy, chữa cháy cho 17 phường

10/03/2021 11:01 | 0

(NSHN) - Sáng 10-3, UBND quận Hà Đông tổ chức lễ bàn giao danh sách cơ sở thuộc danh mục cơ sở do UBND cấp phường quản lý về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn quận Hà Đông.

Lãnh đạo UBND các phường thuộc quận Hà Đông ký bàn giao danh mục cơ sở do UBND cấp phường quản lý về phòng cháy, chữa cháy.

Qua công tác điều tra cơ bản, quận Hà Đông có 1.102 cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy theo quy định tại Phụ lục I, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24-11-2020 của Chính phủ về "Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy". Trong đó, có 605 cơ sở thuộc Phụ lục III, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP về danh mục các cơ sở do cơ quan công an quản lý; 497 cơ sở thuộc Phụ lục IV, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP về danh mục các cơ sở do UBND cấp xã quản lý.

Nhân dịp này, UBND quận Hà Đông đã bàn giao 497 danh mục cơ sở nói trên cho UBND 17 phường quản lý.

Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông Nguyễn Quang Ngọc cho biết, việc bàn giao nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; phân cấp rõ ràng các cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy đối với công an và UBND cấp phường trên địa bàn quận Hà Đông...

Vũ Thủy
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /