Hà Nội, ngày 11-08-2022

Năm 2021, Gia Lâm đầu tư 2.083 tỷ đồng cho 175 dự án

18/01/2021 07:31 | 0

(HNM) - UBND huyện Gia Lâm cho biết, 5 năm qua (2016-2020), huyện đã triển khai 363 dự án, hoàn thành 283 dự án với tổng số vốn đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng.

Trong đó, 47 dự án đầu tư bằng vốn ngân sách theo Đề án “Đầu tư, quản lý vườn hoa, ao, hồ trên địa bàn huyện Gia Lâm giai đoạn 2016-2020” với các hạng mục: Xây dựng 4.000m kè ao; bó vỉa lát hè, làm đường dạo, tách nước thải tại 20 vị trí ao hồ... Toàn huyện cũng đã huy động xã hội hóa phục vụ việc cải tạo, chỉnh trang 11 dự án, gồm: 6 vườn hoa, sân chơi với diện tích khoảng 20.000m2, xây dựng 2.300m kè tại 11 vị trí ao hồ... góp phần nâng cao chất lượng môi trường trên địa bàn và cơ bản hoàn thành các tiêu chí đô thị.

Năm 2021, toàn huyện tiếp tục triển khai 175 dự án đầu tư xây dựng, tổng kinh phí 2.083 tỷ đồng. Khi các dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng sẽ góp phần tăng cường cơ sở hạ tầng, thuận lợi cho công tác quản lý đất đai, bảo đảm vệ sinh môi trường.

Trung Nguyên
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /