Hà Nội, ngày 01-08-2021

Năm 2020, Thạch Thất trồng được 11.850 cây xanh

06/01/2021 07:07 | 0

(HNM) - Thực hiện phong trào Tết trồng cây, năm 2020, huyện Thạch Thất trồng được 11.850 cây xanh, đạt 118,5% kế hoạch. Ngoài ra, huyện đang duy trì chăm sóc 2.093,8ha rừng và trồng bổ sung được 35ha rừng tại các xã: Tiến Xuân (5ha), Yên Bình (5ha), Yên Trung (25ha).

Thực hiện công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, huyện đã phối hợp với Trạm Kiểm lâm Hòa Lạc, Hạt Kiểm lâm Sơn Tây tổ chức tập huấn, diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng cho Đội xung kích bảo vệ rừng, chủ rừng ở các xã Yên Trung, Tiến Xuân và 800 lượt học viên ở các xã: Yên Bình, Đồng Trúc, Phú Kim, Kim Quan, Thạch Hòa, Tiến Xuân, Yên Bình, Yên Trung.

Thời gian tới, huyện Thạch Thất yêu cầu các xã, thị trấn tuyên truyền để người dân tích cực trồng cây xanh, bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức về bảo vệ, phát triển rừng; đồng thời, tiếp tục củng cố hệ thống tổ chức quản lý gắn với tăng cường bảo vệ tài nguyên rừng, đất lâm nghiệp.

Quỳnh Ngọc
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /