Hà Nội, ngày 01-08-2021

Quận Ba Đình hoàn thành 27/28 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

05/01/2021 10:13 | 0

(NSHN) - Sáng 5-1, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Ba Đình (khóa XXVI) tổ chức hội nghị lần thứ năm để thảo luận về một số nội dung quan trọng.

Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ quận Ba Đình nêu rõ, các cấp ủy Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở đã hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao.

Nổi bật đó là công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu lần thứ XXVI Đảng bộ quận Ba Đình (nhiệm kỳ 2020-2025); thực hiện tốt “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ đó, quận Ba Đình đã hoàn thành 27/28 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Năm 2021, Ban Thường vụ Quận ủy Ba Đình đặt ra các nhiệm vụ trọng tâm đó là lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; hoàn thiện và triển khai hiệu quả các kế hoạch, đề án cụ thể hóa 7 chương trình công tác toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXVI Đảng bộ quận. Đồng thời, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh...

Trong khuôn khổ hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Ba Đình cũng tiến hành thảo luận về báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của Quận ủy năm 2020 và báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2020 của Ban Thường vụ Quận ủy Ba Đình.

Mai Hữu
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /