Hà Nội, ngày 25-09-2022

Huyện Ứng Hòa: Tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 0,1%

18/12/2020 15:02 | 0

(NSHN) - Chiều 18-12, UBND huyện Ứng Hòa tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 và Đề án giảm nghèo huyện Ứng Hòa năm 2020.

Thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, huyện Ứng Hòa đã huy động cả hệ thống chính trị, các đơn vị, nhân dân… vào cuộc. 

Ngoài chính sách quy định của Trung ương và thành phố, năm 2020, Ứng Hòa đã xây dựng và thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả thoát nghèo bền vững năm 2020. Nhờ đó, nếu như năm 2016, toàn huyện có 3.693 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 6,55%; sau 5 năm thực hiện các giải pháp giảm nghèo, toàn huyện đã giảm 4.299 hộ, tương đương giảm 6,47%; đến cuối năm 2020, toàn huyện còn 45 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,08%, hoàn thành và vượt chỉ tiêu giảm nghèo.

Để công tác giảm nghèo bền vững tiếp tục phát huy hiệu quả, Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa Phạm Anh Tuấn kiến nghị: Hiện nay, Hà Nội đã có cơ chế đặc thù hỗ trợ, trợ cấp cho người nghèo không có khả năng thoát nghèo, tuy nhiên, đề nghị Trung ương có chính sách trợ cấp xã hội thường xuyên cho hộ nghèo không còn khả năng thoát nghèo, đưa hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội ra khỏi chính sách hộ nghèo. Đồng thời, cơ quan hữu quan quan tâm bố trí ngân sách để thực hiện tốt chương trình, kế hoạch liên quan hoạt động trợ giúp xã hội đối với đối tượng yếu thế; mở các lớp đào tạo tập huấn, nâng cao trình độ cho cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp; có cơ chế bố trí cán bộ chuyên trách thực hiện công tác giảm nghèo tại cơ sở.

Sơn Tùng
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /