Hà Nội, ngày 08-12-2021

Quận Đống Đa phấn đấu thu ngân sách hơn 10.800 tỷ đồng trong năm 2021

18/12/2020 12:01 | 0

(NSHN) - Sáng 18-12, UBND quận Đống Đa tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách, biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2021.

Chủ tịch UBND quận Đống Đa Đặng Việt Quân phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, UBND quận Đống Đa đã công bố quyết định về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 cho các đơn vị, địa phương, đồng thời hướng dẫn triển khai thực hiện.

Theo đó, dự toán chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 giao UBND quận Đống Đa thu ngân sách nhà nước hơn 10.822 tỷ đồng; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 91,5%; tỷ lệ gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” đạt 88%...

Chủ tịch UBND quận Đống Đa Đặng Việt Quân đề nghị các cơ quan, đơn vị cần triển khai tổ chức thực hiện nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách được giao; tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí và thu khác vào ngân sách nhà nước; tiếp tục tăng cường cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là thủ tục hành chính về thuế, tạo điều kiện để các doanh nghiệp nộp thuế, tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách…

Nguyệt Ánh
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /