Hà Nội, ngày 08-12-2021

Mê Linh có 14/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới

04/12/2020 07:13 | 0

(HNM) - UBND huyện Mê Linh thông tin, hiện huyện Mê Linh có 14/16 xã được thành phố Hà Nội trao bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; còn 2 xã Tam Đồng và Tự Lập đang hoàn thiện hồ sơ để trình thành phố thẩm định, xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Đối với mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới, huyện đã đạt 7/9 tiêu chí, cụ thể là: Quy hoạch, giao thông, thủy lợi, điện, sản xuất, an ninh - trật tự xã hội, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới. Còn lại 2/9 tiêu chí chưa đạt là: Y tế - văn hóa - giáo dục và môi trường.

Đối với các tiêu chí giáo dục, năm 2020, huyện đã bố trí 133,95 tỷ đồng để đầu tư cho 2 trường: Trung học phổ thông Tiến Thịnh và Trung học phổ thông Mê Linh. 2 dự án đã được khởi công, dự kiến hoàn thành trong quý II-2021.

Đối với tiêu chí môi trường, huyện chỉ đạo các xã lập dự án đầu tư xây dựng những điểm tập kết còn thiếu, hướng tới hoàn thiện các điểm tập kết, bảo đảm có tường rào, mái che, nền bê tông và hố xử lý nước thải...

Quỳnh Dung
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /