Hà Nội, ngày 12-05-2021

Hỗ trợ gần 5.100 lượt hộ hội viên vay vốn phát triển kinh tế

26/10/2020 07:31 | 0

(HNM) - Hội Nông dân huyện Hoài Đức cho biết: Để giúp nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập cho gia đình, các cấp hội trên địa bàn huyện đã tích cực hỗ trợ bằng những việc làm cụ thể.

Đến nay, gần 5.100 lượt hộ hội viên nông dân được vay vốn để thực hiện các dự án, mô hình phát triển kinh tế gia đình với tổng dư nợ gần 146 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện và xã là hơn 30 tỷ đồng; nguồn vốn chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT huyện hơn 10 tỷ đồng; Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện hơn 100 tỷ đồng…

Ngoài ra, Hội Nông dân các xã cũng tiếp tục duy trì, phát triển quỹ hội. Trong 10 tháng năm 2020, hội viên nông dân trên địa bàn huyện Hoài Đức đã đóng góp được gần 200 triệu đồng, đạt 105% chỉ tiêu thành phố giao, nâng tổng số quỹ Hội Nông dân toàn huyện lên hơn 3,9 tỷ đồng, làm nguồn vốn hỗ trợ hội viên vay phát triển kinh tế.

Trung Nguyên
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /