Hà Nội, ngày 12-05-2021

Mê Linh phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2021

26/10/2020 07:26 | 0

(HNM) - UBND huyện Mê Linh cho biết, từ đầu năm 2020 đến nay, huyện đã huy động được tổng nguồn vốn ngân sách nhà nước đạt 411,1 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới. Trong đó, huyện tập trung đầu tư cho 2 xã: Tam Đồng, Tự Lập (là 2 xã chưa đạt nông thôn mới, đang phấn đấu hoàn thành vào năm 2020) với tổng số tiền hơn 151 tỷ đồng.

Dự kiến đến hết năm 2020, Mê Linh sẽ có 16/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trên cơ sở kết quả đạt được, đối chiếu với bộ tiêu chí công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới (theo Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 5-4-2016 của Thủ tướng Chính phủ), đến nay, huyện Mê Linh đã có 7/9 tiêu chí đạt; 2 tiêu chí chưa đạt (y tế - văn hóa - giáo dục; môi trường).

Mê Linh đang quyết liệt thực hiện các giải pháp, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí còn lại để đưa huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2021.

Nguyễn Mai
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /