Hà Nội, ngày 12-05-2021

Ứng Hòa chú trọng phát triển các hợp tác xã

26/10/2020 07:14 | 0

(HNM) - Phát huy lợi thế từ sản xuất nông nghiệp, những năm qua, cùng với công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng các vùng sản xuất chuyên canh, huyện Ứng Hòa còn đặc biệt chú trọng đến phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã nông nghiệp. Nhờ đó, nông nghiệp Ứng Hòa đã có bước chuyển biến rõ nét, trở thành vùng sản xuất, cung ứng nông sản cho thành phố.

Hợp tác xã Chăn nuôi dịch vụ tổng hợp Hòa Mỹ (xã Vạn Thái) là một điển hình. Theo Giám đốc Hợp tác xã Chăn nuôi dịch vụ tổng hợp Hòa Mỹ Nguyễn Văn Thanh, sau khi thành lập, hợp tác xã đã liên kết gần 40 thành viên xây dựng mô hình sản xuất lợn theo tiêu chuẩn an toàn, đầu tư hệ thống chuồng trại khép kín. Hiện, hợp tác xã có quy mô sản xuất hơn 22ha với 3.000 con lợn nái, 70.000 con lợn thịt/năm; trung bình mỗi năm, hợp tác xã thu hơn 200 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 60 lao động với mức lương bình quân đạt 5,5 triệu đồng/người/tháng.

Chọn hướng đi khác, Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Minh Đức (xã Minh Đức) chọn đầu tư về phát triển dịch vụ cơ giới hóa như dịch vụ làm đất, gặt, máy cấy, mạ khay. Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Minh Đức Chu Văn Tráng chia sẻ: Được thành lập năm 2015 theo Luật Hợp tác xã năm 2012 với 100% thành viên mới, Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Minh Đức đang là đơn vị cung ứng mạ khay, máy cấy, các dịch vụ thủy lợi cho nhiều xã trên địa bàn huyện Ứng Hòa và một số huyện lân cận.

Theo Trưởng phòng Kinh tế huyện Ứng Hòa Đặng Thị Tươi, hiện toàn huyện có 110  hợp tác xã, trong đó có 97 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp; 100% hợp tác xã đã tổ chức lại theo Luật Hợp tác xã năm 2012. Từ sự phát triển các hợp tác xã, những năm qua, kinh tế nông nghiệp huyện Ứng Hòa có sự chuyển dịch rõ nét; giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân trên 1ha đất canh tác năm 2020 (gồm cả trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản) của huyện ước đạt 220 triệu đồng/ha, tăng 1,45 lần so với năm 2015. Trong đó, giá trị sản xuất lúa đạt 90 triệu đồng/ha, cây ăn quả bình quân đạt 260 triệu đồng/ha, giá trị sản xuất thủy sản đạt 380 triệu đồng/ha…

Nhằm phát huy hơn nữa hiệu quả từ các hợp tác xã, thời gian tới, huyện Ứng Hòa tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hợp tác xã; lựa chọn những cán bộ có kinh nghiệm và tâm huyết với kinh tế tập thể, đồng thời, huy động nguồn lực xã hội để phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa Phạm Anh Tuấn cho biết: UBND huyện tiếp tục nghiên cứu và ban hành chính sách chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, hỗ trợ vốn, cây, con giống có năng suất, chất lượng cao, thời gian sinh trưởng ngắn ngày; hỗ trợ chuyển đổi mới máy móc thiết bị kỹ thuật; hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật để phát triển kinh tế tập thể. Để khuyến khích các hợp tác xã trên địa bàn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, huyện tiếp tục hỗ trợ giải phóng mặt bằng, đầu tư kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp, vùng nuôi thủy sản, khu chăn nuôi tập trung…

Đỗ Minh
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /