Hà Nội, ngày 15-05-2021

2 tháng, thu ngân sách Hà Nội đạt hơn 28.000 tỷ đồng

28/02/2017 12:32 | 0
(NSHN) - Thu ngân sách Nhà nước tháng 2 trên địa bàn Hà Nội ước đạt 10.039 tỷ đồng, bằng 55,6% so tháng trước và 97,6% so cùng kỳ. Lũy kế 2 tháng, thu ngân sách Nhà nước ước đạt 28.090 tỷ đồng, bằng 95,4% so cùng kỳ và 15% dự toán.

Theo Cục Thống kê Hà Nội, trong đó thu từ dầu thô tháng 2 ước đạt 122 tỷ đồng, bằng 28,1% so tháng trước và 55,3% so cùng kỳ, lũy kế 2 tháng đạt 556 tỷ đồng, bằng 210,5% so cùng kỳ và 30,9% so dự toán.

Về tín dụng, nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn Hà Nội trong tháng 2 đạt 1.658 nghìn tỷ đồng, tăng 0,5% so tháng trước và 0,8% so tháng 12-2016; trong đó, tiền gửi bằng đồng Việt Nam đạt 1.274 nghìn tỷ đồng, chiếm 76,8%, tăng 0,6% so tháng trước và 1,5% so tháng 12 năm trước (tiền gửi tiết kiệm chiếm 38,4%, tiền gửi thanh toán chiếm 61,6%).

Tổng dư nợ trên địa bàn tháng 2 đạt 1.481 nghìn tỷ đồng, tăng 0,7% so tháng trước và 1,2% so tháng 12-2016. Trong đó, dư nợ ngắn hạn chiếm 56,2%, tăng 0,7% so tháng trước và tăng 1,1% so tháng 12-2016; dư nợ trung và dài hạn chiếm 43,8%, tăng 0,8% và 1,3%.

Trong tổng dư nợ cho vay, cho vay nông nghiệp tháng 2 chiếm 7%, cho vay bất động sản chiếm 8%, cho vay tiêu dùng chiếm 9%, cho vay xuất khẩu chiếm 10%.
T.Hương
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /