Hà Nội, ngày 04-08-2021

Hà Nội: 11 tháng, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 9,6 tỷ USD

22/11/2016 21:46 | 0
(HNMO) –Ngày 22/11, Cục Thống kê Hà Nội đã công bố báo cáo tình hình kinh tế-xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2016; trong đó, 11 tháng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn thành phố đạt 9.685 triệu USD.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,3%

Về sản xuất công nghiệp, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tháng 11 trên địa bàn thành phố tăng 8,5% so tháng trước và tăng 10,3% so cùng kỳ năm trước.
Giày dép và các sản phẩm từ da là một trong những mặt hàng xuất khẩu tốt của Hà Nội

Tuy nhiên, tính chung 11 tháng, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tăng 7,1% so với cùng kỳ. Trong đó, Công nghiệp khai khoáng giảm 51,2% do chủ trương của Thành phố quyết liệt ngăn chặn, cấm khai thác cát bừa bãi gây ảnh hưởng đến dòng chảy và an toàn đê điều; Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 7,4%; Sản xuất, phân phối điện, khí đốt tăng 7,7%; Cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tăng 2%.

Những ngành sản xuất chiếm tỉ trọng lớn có tốc độ tăng khá cao so với mức tăng bình quân chung như: Sản xuất chế biến thực phẩm 19,7%; Sản xuất trang phục tăng 22,4%; Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 29,5%; Sản xuất kim loại tăng 15,7%, sản xuất giường tủ bàn ghế tăng 64,1%. “Đây là những ngành chủ yếu tác động đến mức tăng chỉ số sản xuất ngành công nghiệp chế biến chế tạo do một số ngành chiếm tỉ trọng lớn và là ngành sản xuất chủ lực của Thành phố’’, Cục Thống kê Hà Nội cho hay.

Bên cạnh đó, một số ngành khó khăn về thị trường đầu ra, sản xuất phục hồi chậm như: Chế biến gỗ và các sản phẩm từ gỗ, tre nứa giảm 44,5%; Sản xuất hóa chất và sản phẩm từ hóa chất giảm 6,6%; Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn giảm 7,9%; Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học giảm 6% ...

Kim ngạch xuất khẩu đạt 9.685 triệu USD

Cũng theo Cục Thống kê Hà Nội, tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán ra và doanh thu dịch vụ trên địa bàn thành phố tháng 11 ước đạt 188.496 tỷ đồng, tăng 1,5% so tháng trước và tăng 10,9% so cùng kỳ. Ước tính 11 tháng, tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán ra và doanh thu dịch vụ đạt 1.940 nghìn tỷ đồng, tăng 9,9% so cùng kỳ; trong đó, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ đạt 458 nghìn tỷ đồng, tăng 8,7%.

Ước tính kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tháng 11 đạt 901 triệu USD, tăng 2,3% so tháng trước và tăng 15,5% so cùng kỳ, đưa kim ngạch xuất khẩu 11 tháng đạt 9.685 triệu USD, tăng 1,2% so cùng kỳ; trong đó, xuất khẩu địa phương đạt 7.440 triệu USD, tăng 1,4%. Một số mặt hàng có tốc độ tăng khá cao so với cùng kỳ là Giày dép và các sản phẩm từ da tăng 7%; Máy móc thiết bị phụ tùng tăng 11,4%; Phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 22,8%. Nhóm hàng xuất khẩu giảm so với cùng kỳ là hàng nông sản giảm 8,4%; Hàng dệt may giảm 5,7%; Hàng điện tử giảm 2%; Xăng dầu giảm 15,2% ...

Về nhập khẩu, 11 tháng, kim ngạch nhập khẩu đạt 22.281 triệu USD, giảm 4,6% so cùng kỳ; trong đó, nhập khẩu địa phương đạt 9.729 triệu USD, giảm 3,4%.

Huy động vốn ngân hàng vẫn tăng dù lãi suất giảm

Về tín dụng ngân hàng, mặc dù lãi suất ngân hàng giảm nhưng tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng vẫn tăng so tháng trước, bởi trong tình hình kinh tế chung hiện nay, gửi tiền vào ngân hàng vẫn là kênh đầu tư an toàn.

Tháng 11, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn ước tính đạt 1.640 nghìn tỷ đồng, tăng 1,8% so tháng trước và tăng 11,2% so tháng 12/2015; trong đó, tiền gửi đạt 1.535 nghìn tỷ đồng tăng 1,8% và 10,9% (tiền gửi tiết kiệm tăng 1,6% và 11,5%, tiền gửi thanh toán tăng 2% và 10,4%); phát hành giấy tờ có giá tăng 1,4% và tăng 16,6%.

Tổng dư nợ cho vay tháng 11 ước đạt 1.430 nghìn tỷ đồng, tăng 2,2% so tháng trước và tăng 15,6% so tháng 12/2015; trong đó dư nợ ngắn hạn tăng 2,5% và 12%, dư nợ trung và dài hạn tăng 1,9% và 20,4%.
Hương Thủy
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /