Hà Nội, ngày 26-10-2021

Hà Nội: Tín dụng tăng 11,8% sau 7 tháng

25/07/2016 11:16 | 0
Theo số liệu từ Cục Thống kê Hà Nội, tháng 7 nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn Hà Nội tiếp tục tăng, ước đạt 1.568 nghìn tỷ đồng, tăng 1,9% so với tháng trước và tăng 6,3% so với tháng 12/2015.

Tiền gửi đạt 1.474 tỷ đồng, chiếm 94% trong tổng vốn huy động, tăng 1,8% so với tháng trước và tăng 6,5% so với tháng 12 năm trước.

Chia theo cơ cấu tiền gửi, tiền gửi tiết kiệm đạt 577 tỷ đồng, tăng 1% so với tháng trước và tăng 7,6% so với tháng 12/2015; tiền gửi thanh toán đạt 897 tỷ đồng, tăng 2,2% và 5,8%. Trong tổng nguồn vốn huy động, vốn huy động bằng VND chiếm 77,9%.

Về hoạt động tín dụng, tổng dư nợ trên địa bàn thành phố trong tháng 7 ước đạt 1.384 nghìn tỷ đồng, tăng 1,5% so với tháng trước và tăng 11,8% so với tháng 12/2015.

Chia theo kỳ hạn cho vay, dư nợ cho vay ngắn hạn tăng 2,4% và 10%; dư nợ cho vay trung và dài hạn tăng lần lượt 1,3% và 12,2%.
T.Hương
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /