Hà Nội, ngày 26-10-2021

Dừng hỗ trợ bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu

30/06/2016 06:36 | 0
UBND TP Hà Nội đã ban hành Thông báo 208/TB-UBND truyền đạt kết luận của tập thể lãnh đạo UBND thành phố, tại cuộc họp về chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn năm 2016.

Thông báo nêu, chấm dứt việc hỗ trợ bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố từ nguồn Quỹ dự trữ tài chính địa phương. Trong điều kiện kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế, các doanh nghiệp cần chủ động phương án sản xuất, kinh doanh, chuẩn bị hàng hóa trên cơ sở dự báo nhu cầu và các hợp đồng kinh tế, để bảo đảm cung ứng cho thị trường.

Thành phố sẽ hỗ trợ doanh nghiệp các nội dung bảo đảm đúng quy định pháp luật, như kết nối doanh nghiệp với ngân hàng, doanh nghiệp sản xuất và tiêu thụ, tăng cường quản lý nhà nước về giá (kê khai, niêm yết giá), quản lý thị trường; tạo điều kiện cho doanh nghiệp lưu thông, tiêu thụ hàng hóa, nhất là bán hàng tại vùng sâu, vùng xa, khu công nghiệp.
Thanh Hiền
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /