Hà Nội, ngày 26-10-2021

Tín dụng Hà Nội tăng 7,5%

23/06/2016 11:25 | 0
(NSHN) - Tháng 6, tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội ước đạt trên 1.330 nghìn tỷ đồng, tăng 17,7% so cùng kỳ và tăng 7,5% so tháng 12/2015.

Thông tin trên được Cục Thống kê Hà Nội cho biết tại báo cáo tình hình kinh tế-xã hội tháng 6 và ước 6 tháng đầu năm 2016, công bố sáng nay (23/6).

Trong đó, dư nợ ngắn hạn tăng 11,2% và 6,6%, dư nợ trung và dài hạn tăng 27,8% và 8,7%.

Tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố tháng 6 ước đạt 1.491 nghìn tỷ đồng, tăng 15,3% so cùng kỳ và tăng 1,1% so tháng 12/2015.

Trong đó, tiền gửi tăng 13,8% và 1,5% (tiền gửi tiết kiệm tăng 11,8% và 7,5%, tiền gửi thanh toán tăng 15,2% và giảm 2,2%), phát hành giấy tờ có giá tăng 48% và giảm 5,3%.

Cũng theo Cục Thống kê Hà Nội, tổng thu nội địa trên địa bàn 6 tháng đầu năm ước đạt 78.764 tỷ đồng (không bao gồm thu từ cổ tức và lợi nhuận còn lại của các doanh nghiệp nhà nước), đạt 51% dự toán, tăng 20,8% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ dầu thô là 1.151 tỷ đồng, đạt 50,1% dự toán và tăng 23,4% so với cùng kỳ; thu nội địa (không kể dầu thô) ước thực hiện 63.927 tỷ đồng, đạt 45,9% dự toán, tăng 10,5% so với cùng kỳ.
Thanh Hương
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /