Hà Nội, ngày 01-04-2023
Bắc Kinh nỗ lực giảm thiểu ô nhiễm không khí Bắc Kinh nỗ lực giảm thiểu ô nhiễm không khí

(NSHN) - Những năm qua, ô nhiễm không khí là một vấn đề lớn của thủ đô Trung Quốc.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /