Hà Nội, ngày 25-09-2021
Kinh nghiệm bảo tồn dân ca ở nước bạn Lào Kinh nghiệm bảo tồn dân ca ở nước bạn Lào

(HNMCT) - Nước bạn Lào có trên 6 triệu dân, khoảng 46 bộ tộc, tạo thành nền văn hóa phong phú về tiếng nói, văn học, nghệ thuật... 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /