Hà Nội, ngày 13-08-2022
Bình Nhưỡng - Thủ đô thanh bình, trật tự Bình Nhưỡng - Thủ đô thanh bình, trật tự

(NSHN) - Dù là một thủ đô đầy bí ẩn nhưng Bình Nhưỡng vẫn là một thành phố đang phát triển, mang trong mình những đặc điểm nổi bật qua từng năm tháng.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /